SLU-nyhet

Kvävegödsling till ekologisk potatis

Publicerad: 20 mars 2024
Rader av gröna potatisplantor i solnedgång

Hur bör man kvävegödsla sin ekologiska potatis för att få så hög skörd som möjligt med rätt storlek på potatisen och bra kokkvalitet? Lisa Andrae från Rådhuset Nordfalan har gjort försök finansierade av Jordbruksverket och nu finns de slutgiltiga resultaten presenterade.

Att hitta rätt nivå på kvävegödslingen kan vara en stor utmaning. I den ekologiska odlingen är det mycket organiskt material i omlopp. Det är svårt att styra tillgången på kväve under säsongen, framförallt om man inte har tillgång till bevattning. Om kväve frigörs sent på säsongen, vilket lätt händer om det börjar regna i augusti efter en torr period under sommaren, så kan det påverka potatisens kokkvalitet negativt.

Försöken visar att man måste vara försiktig med kvävegödslingen till ekologisk potatis. Det går inte att följa gödslingsråden för konventionellt odlad potatis utan man behöver hitta den optimala gödslingsnivån för varje sort och växtplats.

Läs resultaten av försöken och beställ slutrapporten på Jordbruksverkets webbplats: Kvävegödsling till ekologisk potatis

Epok producerade tillsammans med Jordbruksverket tre filmer där försöken diskuteras och där Lisa också föreläser om kvävegödsling till ekologisk potatis: Spellista – Ekologisk potatisodling

 


Kontaktinformation