SLU-nyhet

Fältassistenter till projekt om blomsterremsor sökes

Publicerad: 25 mars 2024

Vi söker fyra fältassistenter till ett forskningsprojekt som undersöker ekosystemtjänster med blomsterremsor i jordgubbsodlingar. Vi undersöker om blomsterremsorna ökar skörden och kvaliteten av jordgubbar via ökad pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare. Fältarbetet kommer att utföras i Skåne hos kommersiella jordgubbsodlare.

Sökande ska helst inneha eller studera till en kandidat- eller masterexamen i biologi, hortikultur, agronomi eller motsvarande ämne. Sökande ska ha ett starkt intresse för växtskydd, naturvård, entomologi, pollineringsekologi och/eller fältekologi, och ha förmåga att arbeta både självständigt och i ett team av två personer.

– Tidigare erfarenhet av ekologiskt fältarbete liksom färdigheter i artbestämning av insekter är meriterande, säger Maria Viketoft.

Sökande ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta i fält under krävande väderförhållanden och under långa arbetsdagar vid arbetstoppar. Vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter och personliga egenskaper som samarbetsförmåga. Körkort är ett krav.