SLU-nyhet

Nytt digitalt verktyg för vägledning inom ABS

Publicerad: 29 februari 2024

Använder du i din forskning genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som har sitt ursprung i andra länder än Sverige? Nu finns ett verktyg för råd och information om hur du ska gå tillväga för att uppfylla lagkraven.

Forskning i Sverige på genetiska resurser eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser med ett ursprung i andra länder kan beröras av flera lagar, stiftade såväl i ursprungslandet som i Sverige eller EU. Svenska forskare som arbetar med genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser måste ta reda på om deras forskning berörs av lagstiftning eller inte. 

Nu finns ett digitalt verktyg i form av en interaktiv PDF, som ledsagar forskare genom compliance-krav enligt EU ABS-förordningen och berättar om ABS Clearing-House samt ger handfasta råd.

ABS står för Access and Benefit Sharing, en benämning för de processer och avtal som reglerar en rättvisare användning av många typer av biologiskt material och traditionell kunskap som direkt eller indirekt har ursprung i andra länder.

EU-ABS-förordningen handlar om hur forskare och högskolor i Sverige ska göra för att visa myndigheterna att de följer lagarna om tillträde och användning av genetiska resurser.

Verktyget har tagits fram inom projektet SIKTA-ABS, som löpte under 2021-2022 vid CBM. Sikta-ABS är förkortning för Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia.

I länder där den biologiska mångfalden är allra störst finns idag också de största hoten mot den. En hållbar förvaltning av naturresurser och skydd av naturtyper och arter sker på många håll genom arbete i lokalsamhällen och folkgrupper med en traditionell livsstil. De flesta länder, inklusive Sverige, har idag erkänt hur viktigt det lokala arbetet är för den biologiska mångfalden globalt sett genom att skriva under internationella avtal och stifta lagar där de ger länder rätt att besluta om hur deras naturresurser och sedvanor används när de förts ut ur landet.

Att kraven enligt EU ABS-förordningen uppfylls av forskningsverksamheter kontrolleras av Naturvårdsverket, som också är vägledande myndighet.


Kontaktinformation