SLU-nyhet

Disputation - Ida Nordin

Publicerad: 02 februari 2024
Ida Nordin på sin disputationsdag

Fredagen den 2 februari 2024 disputerade Ida Nordin med sin avhandling "Spatial economic modelling of greenhouse gas abatement on agricultural land". Opponent var professor Robert Lundmark från Luleå tekniska universitet. Stort grattis!

Sammanfattning:

Den här avhandlingen utforskar hur jordbruksmark kan användas för att minska växthusgasutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Spatiala ekonomiska modeller används för att analysera hur relationer mellan regioner och markens egenskaper påverkar kostnaden för att producera biobränslen som syftar till att reducera utsläpp, och hur de påverkar globala utsläpp som orsakats av jordbrukspolitiken.

Den första artikeln i avhandlingen undersöker hur produktion av andra generationens biobränslen på jordbruksmark i Sverige kan organiseras kostnadseffektivt. För att göra detta utvecklas en spatial ekonomisk modell för lokaliseringsbeslut av biobränsleproduktion. Resultaten indikerar att lokaliseringen av biobränslefabriker i huvudsak påverkas av råvarans alternativkostnader.

Den andra artikeln fokuserar på vilken roll andra generationens biobränslen kan ha för kostnadseffektiv utsläppsminskning inom transportsektorn. Biobränslemodellen utvecklas till att inkludera konsumtion av transportbränslen och växthusgasutsläpp. Resultaten tyder på att inhemsk biobränsleproduktion är en kostnadseffektiv åtgärd för utsläppsminskning, med störst potential vid låga utsläppsmål.

Den tredje artikeln analyserar hur användningen av övergiven jordbruksmark
påverkar biobränslets roll för kostnadseffektiv minskning av utsläpp inom
transportsektorn. Övergiven jordbruksmark reducerar kostnaderna avsevärt, främst på grund av ökad kolinlagring och lägre råvarukostnader.

I den fjärde artikeln skiftar fokus till jordbrukssektorn. Artikeln undersöker påverkan av ett kopplat produktionsstöd inom EU:s jordbrukspolitik på växthusgasutsläpp från jordbruket både i EU och globalt, med hjälp av en modell för jordbrukssektorn. Resultaten visar att om det kopplade stödet avlägsnas minskar utsläppen i EU men leder till en läckageeffekt där 75 procent av utsläppen överförs till resten av världen.

Nyckelord: 

biobränsle, jordbrukssubventioner, jordbruksmarkspatiala modeller, utsläppsläckage, växthusgasutsläpp, övergiven jordbruksmark

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ida Nordin, Doktorand
Institutionen för ekonomi, Analysgruppen
ida.nordin@slu.se