SLU-nyhet

Dags för ny medarbetarundersökning

Publicerad: 18 januari 2024

22 januari- 2 februari genomförs en ny omgång av medarbetarundersökning. Genom att svara på undersökningen bidrar du till att förbättra arbetsmiljön och trivseln på SLU.

Arbetsmiljön är allt runtomkring oss och kan vara avgörande för hur du trivs och presterar på ditt jobb. Hur ser dina möjligheter till utveckling ut? Finns det utrymme för återhämtning i ditt arbete? För att kunna påverka detta är det därför viktigt att du deltar i medarbetarundersökningen.

– Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett viktigt underlag för det kontinuerliga och långsiktiga arbetet med att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen. Och ju fler som svarar på undersökningen desto mer användbara blir resultaten. I år hoppas vi kunna nå en svarsfrekvens på minst 80 procent, säger Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör.

Om undersökningen

Undersökningen är indelad i fyra huvudområden: arbetsklimat, ledarskap, organisation samt mål och strategi. Det är i stort samma frågor som vid tidigare medarbetarundersökningar, vilket innebär att resultaten kan följas över tid och ge svar på om de förbättringsåtgärderna som genomförs ger effekt.

Undersökningen skickas ut via mail från SLU.medarbetarundersokning2024@ mail.quicksearch.se och den tar cirka 20 minuter att svara.

Återkoppling på resultatet

I slutet av februari kommer resultatet att presenteras på medarbetarwebben (på en övergripande nivå). Därefter ansvarar cheferna för att presentera resultaten för sina verksamheter och tillsammans med medarbetarna arbeta med detta och identifiera förbättringsåtgärder.

Mer information

Mer information om medarbetarundersökningen finns här på medarbetarwebben. Här kan du läsa mer om enkäten, till exempel om anonymitet, vem som får svara samt resultat från tidigare medarbetarundersökningar.

Relaterade sidor: