SLU-nyhet

Nytt ramavtal för instrument och apparater 2023-09-01

Publicerad: 04 september 2023

SLU har ett nytt ramavtal som omfattar instrument och apparater för laborativ forsknings- och utbildningsverksamhet.

Totalt har 44 leverantörer avtalats för att täcka SLU:s behov inom följande 14 produktområden:

 1. centrifuger
 2. skakapparater
 3. homogenisator
 4. spectrophotometer/nanoPhotometer
 5. inkubatorer
 6. vågar
 7. mikroskop
 8. värmeblock/värmebad/värmeskåp
 9. PCR
 10. diskning och sterilisering
 11. pipetter
 12. kromatografi
 13. plattläsare
 14. övriga instrument

Ramavtalet börjar gälla från 2023-09-01 och ska tillämpas för inköp som understiger 700 000 kr.

Uppgift om vilka leverantörer som är antagna inom vilka produktgrupper samt vad de erbjuder för rabatter finns i Proceedo. Ramavtalet kan läsas i sin helhet i SLU:s avtalsdatabas.

Observera att detta är ett nytt ramavtalsområde som inte tidigare funnits på SLU. Sprid gärna informationen om ramavtalet internt. 

 

Relaterade sidor: