SLU-nyhet

Fira Östersjödagen med tonsatt forskning om storspigg

Publicerad: 31 augusti 2023
Agnes Olin och musiker framför musikverket Tipping points om stospiggen spridning i Östersjön. Foto.

Storspiggens spridning i Östersjöns kustvikar är en av de utmaningar som Östersjön står inför. Agnes Olin vid SLU berättar om hur hennes forskning blev till musik och om vad Östersjön betyder för henne.

Agnes Olin på institutionen för akvatiska resurser vid SLU är en av nio unga forskare som parats ihop med nio unga kompositörer för att gestalta forskning om Östersjön och hållbarhet.

Musikverket Tipping points om spiggvågen i Östersjöns kustvikar är resultatet av hennes samarbete med kompositören Zacharias Ehnwall och regissören Elisabeth Ljungar, inom ramen för Östersjöfestivalens Baltic Sea Festival Science Lab. Verket framfördes nyligen av Agnes Olin tillsammans med musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester (se länk till konserten längre ned).

Den 31 augusti firas Östersjödagen. Vad betyder Östersjön för dig?

Jag har badat i vattnet längs stränderna på Öland varje sommar så länge jag kan minnas och har genom det en stark koppling till Östersjön. Att genom mitt jobb kunna bistå med ett litet bidrag till att vi bättre förstår Östersjöns ekosystem och hur man kan bidra till långsiktigt livskraftiga populationer av fisk och havsfågel, är väldigt viktigt för mig.

Vad handlar forskningen bakom musikverket Tipping points om?

Vår forskning beskriver hur storspiggen sprider sig allt längre in i kustvikarna längs Östersjön och tar över rovfiskarnas dominerande roll i näringsväven – en så kallad systemflipp. Resultatet blir att vikarna får grumligare vatten och mer påväxtalger. Dessutom blir det färre rovfiskar såsom gäddor och abborrar. Att storspiggen även äter rovfiskarnas ägg och larver förstärker storspiggens övertag. Vi har också studerat områden som är mer motståndskraftiga mot storspigg.

Vad behöver göras för att förbättra situationen i kustvikarna?

Spiggvågen är ett symptom på många förändringar, där vi måste lösa grundproblemen för att kunna vända utvecklingen. Till att börja med behöver vi minska fisketrycket. Då kan bestånden av de arter som skulle kunna få ned mängden storspigg, som strömming, växa till sig. Vi behöver också fortsatt jobba mot övergödningen, motverka klimatförändringarna, och se till att det finns tillräckligt med fina livsmiljöer. Sedan har vi möjlighet att göra lokala åtgärder, som att exempelvis återställa kustnära våtmarker där gäddor leker och växer upp. Förbättrar man på en viss plats kan det även ge positiv effekt på näraliggande områden. Allt hänger ihop.

Kommer samarbetet med musikverket att ge några avtryck i din forskning framöver?

Ja, det kommer nog att påverka hur jag beskriver min forskning. Vi forskare hamnar ofta mer i detaljer och i att ge brasklappar kring vad vi påstår. Jag har fått upp ögonen för hur viktigt det är att berätta om de stora dragen för att nå fram till människor som annars inte hade tagit till sig kunskapen. Det har också varit väldigt inspirerade att se vilket otroligt starkt engagemang för miljön det finns bland musiker och andra som varit involverade.

Fakta:

Se Musikverket Tipping points via Berwaldhallens playkanal. 

Välj föreställning 2 Emergence. Verket börjar cirka 32:40 in i föreställningen och är cirka 11 minuter långt.

Tipping points ingår i Emergence, som är en av tre föreställningar som framfördes under Östersjöfestivalen 2023, inom ramen för Baltic Sea Science Lab. De två andra föreställningarna heter Sense of Place och One Health och går också att se via länken ovan.

Se programblad för alla tre föreställningar (pdf). 


Kontaktinformation

Agnes Olin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
agnes.olin@slu.se, 010-478 41 29, 076-126 80 69