SLU-nyhet

Nytt ramavtal för leverans av fruktkorgar 2023-08-05

Publicerad: 25 augusti 2023

SLU har upphandlat ett nytt ramavtal för leverans av fruktkorgar med start 2023-08-05. Ramavtalet omfattar SLU:s huvudorter Uppsala, Alnarp och Umeå.

Den förändring som blivit av det nya ramavtalet är att campus Uppsala har fått en ny leverantör av fruktkorgar; Företagsväxter i Knivsta AB. Det innebär att SLU nu har samma leverantör på alla huvudorter. 

Vid ett byte av leverantör kan det i samband med övergången uppstå mindre felaktigheter i leveranser. Om du som beställare upplever brister vänligen ta kontakt med leverantören. Leverantörens kontaktuppgifter finns att hitta i inköpssystemet Proceedo alt. avtalsdatabasen. 

Avtalet löper till och med 2025-08-04 med möjlighet att förlänga 1+1 år. 

Relaterade sidor: