SLU-nyhet

Nyheter från fakultetsnämnden 10 maj

Publicerad: 09 maj 2023

Ny vicedekan

Fakultetsnämnden beslutade den 26 april i ett per capsulambeslut att utse Henrik Rönnberg till vicedekan med ansvar för forskarutbildning samt jämställdhet och lika villkor från och med den 1 maj. Henrik blir därmed inom ramen för sitt vicedekanuppdrag ordförande i forskarutbildningsnämnden resterande del av mandatperioden, alltså till 31 mars 2025. Övriga ledamöter och suppleanter är desamma som utsågs i det ursprungliga beslutet den 23 mars 2022.

Lena Lidfors har avsagt sig sitt uppdrag som vicedekan med ansvar för forskarutbildning samt jämställdhet och lika villkor.

Ändrade riktlinjer för att få fler specialister

Nämnden beslutade att revidera riktlinjerna för att kombinera deltagande i residencyprogram med forskarutbildning. Anledningen är att VH ser ett ökat behov av specialister med europeisk diplomate-utbildning som också är disputerade. Det behövs för att säkerställa klinisk spetskompetens i både forskning och undervisning, vilket är en förutsättning för fortsatt EAEVE-ackreditering av SLU:s veterinärprogram. Riktlinjerna gäller främst forskarutbildningsdelen eftersom residencydelen regleras av respektive college.

I en omvärldsspaning i de nordiska länderna 2020 visade det sig att SLU är det enda lärosäte som har regler för att kombinera residencyprogram och forskarutbildning. Inom EU finns 27 olika residencyprogram för att erhålla internationell specialistkompetens (europeisk diplomate-examen). 

Kvartalsbokslut

Fakultetsekonomerna Inger Alderborn och Jimmy Karlsson redogjorde för kvartalsbokslutet för kvartal 1.

Lägesuppdateringar

Anders Bjurstam redogjorde för läget i de stora projekt som pågår på VH.

Henrik Rönnberg berättade om läger för EAEVE-ackrediteringen.

Läs om de stora projekten på VH:s webb 

Ann-Sofi Bergqvist redogjorde för fakultetens kompetensförsörjning avseende högre akademiska anställningar (biträdande universitetslektorer, universitetslektorer och professorer).

 

 


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87