SLU-nyhet

2023 års Thesis Day stor succé när studenterna firade!

Publicerad: 31 maj 2023

Thesis Day 2023 hölls på Ultuna och på Alnarp campus och innehöll även i år en posterutställning, muntliga presentationer, prisutdelning, samt en mycket uppskattad ceremoni, där studenterna fick mottaga en ros och tack för deras tid som student.

Förutom de fysiska evenemangen, innehöll Thesis Day en digital posterutställning med deltagande studenters vetenskapliga posters som man kan ta del av även i efterhand. Alla posters har fokus på hållbarhet från olika perspektiv. Den digitala utställningen har redan över 350 besökare och kommer att finnas tillgänglig till nästa års Thesis Day.

Digital posterutställning

Firandet fortsatte med prisutdelning, musik, mat och bubbel, mingel och många roliga foton i fotohörnorna. I år lyfte arrangemanget Thesis Day till en ny nivå, det var både högtidligt och välkomnande. Flera deltagare berättar om roliga studentmöten och många stolta föräldrar och familjemedlemmar deltog i både Alnarp och Ultuna. Mer detaljer om firandet i Alnarp respektive Ultuna finns längre ner på sidan.

Vinnare av Bästa poster och Global Sustainability Award

Sammanfattning av evenemangen i Alnarp och Ultuna

Alnarp

Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare på Green Innovation Park Alnarp och alumn från landskapsarkitektprogrammet guidade även i år studenter och gäster genom eftermiddagens program. SLU-alumnen Johan Fogelberg, numera personalchef på Tågerups trädgård, välkomnade alla. Därefter följde fem intressanta studentpresentationer. Det officiella programmet avslutades med ett tal från SLU:s ledning, och en rosceremoni där Åsa Lankinen, vice dekan för forskarutbildning vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, delade ut en ros och ett kort till alla deltagande studenter. I år förgyllde Alnarps studentkårs band arrangemanget med att spela för deltagarna.

Vinnare av Bästa poster och Global sustainability award

I anslutning till Thesis Day arrangerades även en mingellunch för SLU:s alumner och externa gäster med presentationer om campusutvecklingen och en filmvisning om Alnarp.

För andra året bjöd LTV-fakulteten in studenter och deras gäster till en avslutningsceremoni för att fira de studenter som är klara med sina studier, varvid nästan 450 gäster deltog. 

Mer information om avslutningsceremonin

Ultuna

Dana Rocklin, internationell handläggare på utbildningsavdelningen var årets moderator på Ultuna, och hon guidade studenter och gäster genom eftermiddagens program. Efter en välbesökt posterutställning med många deltagare och intressanta diskussioner, inleddes dagens program med att Årets SLU-alumn Anna Richert gav ett inspirerande tal. Fem väl framförda studentpresentationer följde, om ämnen som kommunikationens betydelse på sopsortering, kvinnors trädgårdsodlingar i Bangladesh landsbygd, livsmedelskedjor i pandemitider, till kattägares möjlighet att upptäcka sitt djurs smärta och miljövänliga förpackningar på Systembolaget. Nästan 100 studenter och gäster lyssnade på de intressanta föredragen.

Därpå följde utnämningarna till bästa poster, som hölls av juryns ordförande professor Karin Hakelius, och utnämningen av Global Sustainability Award som hölls av SLU-alumnen Ellen Anker-Kofoed, samordnare Sveriges livsmedelsstrategi på Tillväxtverket, där flera stolta vinnare fick ta emot uppskattning på scenen.

Vinnare av Bästa poster och Global sustainability award

Programmet avslutades med tacktal till studenterna av Prorektor Pär Forslund och en rosceremoni, där alla studenter fick ta emot en ros och ett kort. Efter fotograferingen var det dags för mingel, snittar, musik och fortsatta diskussioner runt postrarna.