SLU-nyhet

Nyuppdaterad skrift från Jordbruksverket: Slåttervall i ekologisk produktion

Publicerad: 05 maj 2023
Röd traktor slår en grön vall, träd och hus i bakgrunden.

Vall är den överlägset vanligaste grödan i svensk ekologisk produktion. År 2021 odlades över 255 000 hektar ekologisk vall och bete i Sverige. I denna skrift är fokus på slåttervallen.

Vall odlas i första hand som foder till idisslare men är också motorn i en ekologisk växtföljd då den förser efterföljande grödor med kväve. Dessutom minskar vallen problemen med många ogräs, förbättrar jordens struktur och är en motor när det gäller att binda koldioxid. En av utmaningarna i ekologiska lantbruk är att efterlikna naturliga ekosystem. Vallen är då den bästa grödan för att uppnå detta. 

Du hittar skriften på Jordbruksverkets webbplats: Slåttervall i ekologisk produktion - Jordbruksverket 


Kontaktinformation