SLU-nyhet

Se föredraget: En global räddningsplan för biologisk mångfald

Publicerad: 08 maj 2023
Person i zoomföreläsning. Skärmavbild.

Se det inspelade föredraget med Torbjörn Ebenhard, som berättade om resultatet av förhandlingarna på COP15 i Montreal, och arbetet framåt. Föredraget gavs på KSLA i början av april.

I december 2022 gick det femtonde partsmötet för FN:s konvention om biologisk mångfald, COP 15, av stapeln i Montreal, Kanada. Parterna skulle enas om ett nytt globalt ramverk och nya internationella mål för den biologiska mångfalden. Ambitionen var att genom målen stoppa förlusten av biologisk mångfald globalt. Torbjörn Ebenhard var en av förhandlarna vid mötet.  

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare och f.d. föreståndare för SLU Centrum för Biologisk Mångfald (CBM), tillhörde den svenska förhandlingsdelegationen. Han var även utlånad till EU:s ordförandeland Tjeckien, som förhandlare för EU. Han var EU:s huvudförfattare och förhandlare för mål A, targets 1–8 i det nya ramverket för biologisk mångfald.

Se hela föredraget på KSLA:s webbplats. (Länk till KSLA:s webbplats).

Läs också nr 1/23 av Biodiverse som har som huvudtema COP15.

 

 


Kontaktinformation