SLU-nyhet

Nya nordiska näringsrekommendationer ute på offentlig remiss

Publicerad: 15 maj 2023

Nu har de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) presenterats. NNR utgör den vetenskapliga grunden för hur människor bör äta och uppdateras vart åttonde år. Nytt den här gången är att NNR också innehåller hållbarhetskriterier och ska beakta miljö och klimat.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är vetenskapliga rekommendationer som används i de nordiska och baltiska länderna för att utveckla nationella kostråd. Den kommande sjätte upplagan NNR2023 lanseras den 20 juni 2023.

Med NNR som bas utvecklar sedan de nordiska länderna nationella kostråd. När NNR har kommit med sin slutrapport i juni börjar Livsmedelsverket sitt arbete med att uppdatera de svenska kostråden. Nu är de nya nordiska näringsrekommendationerna ute på offentlig remiss och NNR-kommittén välkomnar synpunkter på slutförslaget senast den 26 maj 2023.

Offentlig remiss: Nordiska näringsrekommendationerna 2023 (Helsedirektoratet)

Relaterade sidor: