SLU-nyhet

Beslut om ny styrelse för SLU

Publicerad: 03 maj 2023

Förra veckan beslutade regeringen om nya ledamöter i SLU:s styrelse för perioden den 1 maj 2023 till den 30 september 2024. Ny ordförande blir Joakim Stymne. Han är generaldirektör på Statistiska centralbyrån, SCB.

Regeringen förordnade också följande ledamöter:

  • F.d. verkställande direktören Hans Antonsson (ny),
  • professor Per Cramér, Göteborgs universitet,
  • professor Karin Forsberg Nilsson, Uppsala universitet (ny),
  • konsult Annika Nordgren Christensen (ny),
  • lantbrukare Bengt Persson,
  • f.d. verkställande direktör Eva Pettersson (ny),
  • professor Ritva Toivonen, Helsingfors universitet (ny).

Rektor är självskriven ledamot.

Regeringen ändrade nyligen mandatperioden för universitets- och högskolestyrelser från tre år till 17 månader men förändringen är tillfällig.

SLU:s styrelse består förutom av rektor och de åtta övriga ledamöterna som regeringen utser även av tre ledamöter som väljs genom val på fakulteterna. Studenterna utser tre ledamöter. Saco och ST har personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt.