SLU-nyhet

Mer forskning krävs för att förebygga skogsbränder

Publicerad: 25 maj 2023
Skogsbrand i blandskog. Foto.

Helhetssyn, ökad kunskap och digitala verktyg är viktiga komponenter för att effektivt bekämpa och förebygga skogsbränder – inte minst i ett förändrat klimat. Om det berättar Skogsskadecentrums analytiker Inka Bohlin.

Idag orsakas nio av tio skogsbränder av människor. Det kan vara genom slarvigt släckta lägereldar, gräsbränningar, lekande barn, markberedning eller misslyckad eftersläckning.

Det finns ett stort behov av att ta större hänsyn till helhetsbilden av skogen, och bättre inkludera skogens olika värden och risker. I dagsläget finns ofta liten eller ingen information om brandrisken eller brandförhindrande åtgärder i skogsbruksplanerna.

– Vi vet inte exakt hur klimatförändring kommer påverka den framtida brandrisken. Men prognoser pekar på att brandsäsongen kommer att bli längre i hela Sverige samtidigt som brandrisken förväntas öka, speciellt i redan torrare område i södra Sverige. Därutöver kan extrema väderförhållande, så som långa torra perioder, förekomma oftare. Det är därför viktigt att skogssektorn och hela samhället förbättrar sin förmåga att förhindra och hantera framtida skogsbränder, säger Inka Bohlin, skogsforskare och analytiker vid SLU.

Läs hela artikeln i Skogsindustrierna.

Relaterade sidor: