SLU-nyhet

Del två av skriften "Svensk sortklassificering av odlade växter" klar

Publicerad: 16 maj 2023
Framsidan av skriften Svensk sortklassificering av odlade växter: Nyttoväxter och deras Grupper. Framsidan är mjukt grön med ett foto av orange pumpor.

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en referensdatabas för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. SKUD har under åren publicerat kulturväxters Grupp-namn digitalt, men nu publiceras Grupp-namnen i tryckt skrift, för att formellt etablera namnen enligt International Code of Nomenclature of Cultivated Plants (ICNCP).

I oktober 2022 släpptes skriften ”Svensk sortklassificering av odlade växter: Prydnadsväxterna och deras Grupper”, författad av Björn Aldén och Svengunnar Ryman, båda två välkända och välmeriterade inom ämnesområdet. Nu kommer den andra delen "Svensk sortklassificering av odlade växter: Nyttoväxterna och deras Grupper". 

Skriften kan beställas via Moviums nätbokhandel eller laddas ner som pdf, från både Moviums och Poms webbplatser.  


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92