Hoppa till huvudinnehåll

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)


Det finns 4 sidor som är taggade med Svensk kulturväxtdatabas:

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se  Swedish member of terrestrial CBMP (The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, a program under CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna – a working group under

Del två av skriften "Svensk sortklassificering av odlade växter" klar

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en referensdatabas för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. SKUD har under åren publicerat kulturväxters Grupp-namn digitalt, men

Ny skrift om klassificering av växtnamn för odlade prydnadsväxter

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en referensdatabas för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. SKUD har under åren publicerat kulturväxters Grupp-namn digitalt, men

Arbetet med uppdateringar och nyregistrering i SKUD återupptas

På uppdrag av Programmet för odlad mångfald och med hjälp av finansiering av Naturvårdsverket har SLU Artdatabanken arbetat med att ta fram en teknisk lösning för SKUD som är anpassad till dagens

Loading…