SLU-nyhet

Debatt om Universitetsdjursjukhuset

Publicerad: 29 april 2023

Svenska Dagbladet har publicerat en debattartikel och en replik om djursjukhusets verksamhet och veterinärutbildningens framtid.

I torsdags kväll, den 27 april, publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel om SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS, med fokus på smådjurskliniken och veterinärutbildningens framtid. Flera medarbetare på UDS och institutionen för kliniska vetenskaper står bakom artikeln. Här kan du läsa debattartikeln

T.f. universitetsdjursjukhusdirektören Marianne Grauers, som på uppdrag av rektor driver en förändringsprocess på UDS, har nu svarat på debattartikeln. Här kan du läsa repliken på SvD (bakom betalvägg)

Då det krävs en prenumeration för att kunna läsa repliken publiceras texten i sin helhet även här:

Jag delar artikelförfattarnas bild av att Universitetsdjursjukhuset (UDS) har haft mångåriga problem med styrning, ekonomi och arbetsmiljö. Många och snabba förändringar krävs för att komma tillrätta med detta, vilket också universitetets styrelse efterfrågat. En förändringsprocess pågår därför sedan hösten 2022. Den är delvis jobbig och smärtsam, men ger också utveckling, resultat och energi.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har i uppdrag att utbilda djursjukskötare och veterinärer. Detta är högst prioriterat. Djursjukhusets huvudsakliga funktion är att möjliggöra utbildningarna och forskningen.

UDS består idag av fem kliniker. På fyra av dessa kliniker pågår verksamheten som vanligt och utvecklas på ett önskvärt sätt. På smådjurskliniken har positiv förändring också skett men situationen är fortsatt problematisk. Arbetsmiljön och ekonomin är nödvändiga att komma tillrätta med.

För att lösa bristen på veterinärer och djursjukskötare långsiktigt i Sverige fick SLU ett regeringsuppdrag (2021) att utöka antalet platser på djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet. Den totala studentvolymen kommer att växa successivt de kommande åren och når full volym först läsåret 2028/2029. Arbetet med utökningen går enligt plan.

Veterinärprogrammet ska även fortsättningsvis vara europeiskt ackrediterad, vilket säkerställer att våra studenter får en utbildning med hög standard. En utmaning som verksamheten står inför just nu, inför förnyelsen av ackrediteringen våren 2024, är att smådjurskliniken ska vara öppen 24/7 under terminstid. Det behövs fler erfarna veterinärer för att kunna ha kliniken öppen på efterfrågat sätt. Därför måste vi rekrytera, det har aldrig varit frågan om något annat. Hur många, hur fort och med vilken kompetens har vi haft interna diskussioner om. Fakta är att sjukhusledningen i dagsläget har godkänt och startat 36 nya rekryteringsprocesser på smådjurskliniken sedan den första juni 2022.

Konkurrensen om veterinärer, särskilt erfarna, är stor i delar av landet. På senare tid finns också ökad konkurrens från privata aktörer i vårt närområde, särskilt när det kommer till smådjursveterinärer. Som statlig aktör kan UDS inte konkurrera lönemässigt, då vi inte ska vara lönedrivande. Vi har således mist många medarbetare på kort tid. Arbetsmiljön är utöver lönerna en tydlig faktor vid valet att gå till en annan arbetsgivare.

Ledningen på UDS arbetar hårt för att nå en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje, detta sker i nära dialog med de fackliga parterna och skyddsombuden. UDS har unika möjligheter att erbjuda medarbetare en stimulerande arbetsmiljö med en direkt närhet till utbildning och forskning. Vi erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till akademiska karriärvägar finns.

Precis som debattörerna lyfter är UDS samlade ekonomiska underskott på över 180 miljoner kronor helt ohållbart. Verksamhetens ekonomi måste vara i balans för att vi på ett ansvarsfullt sätt ska kunna vårda djur, värna djurskyddet och fylla de viktiga uppdrag som SLU har, precis som debattörerna också vill. Länge har man försökt lösa den ekonomiska situationen genom att öka personalstyrkan för att kunna ta in fler patienter. Fler än vad grunduppdraget i utbildningen kräver. Konsekvensen har tyvärr blivit ökad förlust och minskad effektivitet.

Verksamheten på UDS ska nu fokusera på grunduppdraget, utbildning och forskning, samt att säkra en god arbetsmiljö och nå en ekonomi i balans. Självklart med en bibehållen högkvalitativ och evidensbaserad djursjukvård.

Vägen i en förändringsprocess är sällan spikrak och lätt, så inte heller hos oss. Ansvaret för att vända utvecklingen är ytterst mitt, men i praktiken är det ett arbete som vi måste göra tillsammans.

Marianne Grauers, tf universitetsdjursjukhusdirektör

Fakta:

Djursjukhuset består av fem kliniker:

  • Ambulatoriska kliniken
  • Bildkliniken
  • Hästkliniken
  • Klinisk kemiska kliniken
  • Smådjurskliniken

Den 18 april valde tre personer med interimistiska ledningsuppdrag inom UDS att återgå till sina ordinarie tjänster på SLU. Detta med bakgrund av att de inte delade UDS-direktörens syn på ekonomistyrning, rekryteringstakt och verksamhetens omfattning.

Övriga personer i den interimistiska ledningen för UDS fortsätter som planerat. Johanna Penell som är vice dekan för GU på VH-fakulteten har tillträtt som ny biträdande UDS-direktör.

Relaterade sidor: