SLU-nyhet

Bingo! Med biologiskt kulturarv

Publicerad: 23 maj 2023
Närbild på gullviva i gräsmark, en solig dag. Foto.

Nästa gång du hittar en gullviva ute på en ängsmark, titta noga efter. I naturens bok är just den gullvivan ett helt kapitel, som kan innehålla en spännande berättelse om forna tiders användning av det stycke mark du står på. Ladda ner vår bingobricka med biologiskt kulturarv, och gå ut och leta efter historien i det levande.

I naturen finns levande tecken på hur människor brukat och nyttjat marken i historien. Det kallas biologiskt kulturarv, och är ett av forskningsfälten vid SLU Centrum för biologiskt kulturarv. 

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur, det vill säga människors verksamhet, erfarenheter och kunskap. Spåren kan vi se runt omkring oss – om vi förmår läsa av naturen med rätt kunskapsglasögon.

Det kan vara en trädgårdsväxt som växer i en glänta i skogen. Här har någon bott tidigare! Döda enar i tät skog berättar om att en gång var skogen glesare, eftersom enen är ljusberoende. Här har kanske kor gått och betat.

Tecknen finns överallt, och för att göra det lättare (och lite roligare) att upptäcka, har vi gjort en bingobricka med biologiskt kulturarv, och berättelser om vad det är man kan se. 

skriv ut bingobrickan här, packa en ryggsäck med gofika, och ge dig ut i skog och mark! Du kommer att se naturen med en helt ny blick hädanefter.

Länk till sidan om biologiskt kulturavsbingo.

I vårt nya nummer av Biodiverse (med temat kulturpräglad natur och biologiskt kulturarv), finns mer forskning och kunskap om biologiskt kulturarv, och hur kunskapen om detta kan vara viktig i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.


Kontaktinformation