SLU-nyhet

Nyheter från fakultetsnämnden den 29–30 mars

Publicerad: 20 mars 2023

VH:s fakultetsnämnd höll sitt sammanträde i Skara i slutet av mars. Här är den på besök i Götala, foto. Fakultetsnämnden på besök i forskningsladugården Götala. Här berättar driftledare Jonas Dahl om verksamheten. Foto: Bettina Bäck.

Sammanträdet hölls i Skara och kombinerades med ett studiebesök på Götala nöt och lammköttsforskning och på veterinärmuseet i Skara.

På Götala bedrivs tillämpade försök med nötkreatur och får. Försöken kan handla om uppfödningsmodeller där utfodring, bete, miljöaspekter, produktionsekonomi och köttkvalitet jämförs.

Läs mer om forskningen på Götala här 

Grundutbildning

Fakultetsnämnden ställde sig positiv till förslaget till utbildningsplan för det nya masterprogrammet Agronom djur. Nämnden ställde sig även positiv till programmets namn som förordats av programnämnden och programstudierektor.

Nämnden ställde sig bakom yttrandet från programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap avseende förslag på förändringar i utbildningsutbudet inför läsåret 2024–2025. Särskilt ville nämnden framhålla den nyckelroll som masterprogrammet i djuromvårdnad har i framtidens kompetensförsörjning för högre akademiska anställningar och forskarutbildning inom ämnet djuromvårdnad.

Lägesuppdateringar

Anders Bjurstam informerade om det senaste inom integrationsprocessen. Rauni Niskanen och Anders Bjurstam gav en lägesuppdatering kring VH:s organisation och Johanna Penell och Anders Bjurstam informerade om det senaste inom Utökningsprojektet.

Promotor

Jens Häggström utsågs till promotor och Ulf Emanuelson ställföreträdande promotor för VH-fakulteten vid doktorspromotionen 7 oktober 2023.

Rekryteringar

Det var många rekryteringsärenden på nämnden – hjälp gärna till att sprida information om lediga anställningar.

Under förutsättning att rektor godkänner beslutade nämnden att påbörja dessa rekryteringar:

  • professor i toxikologi, inriktning livsmedel och vatten,
  • professor i rehabilitering inom djuromvårdnad,
  • professor i idisslarnutrition.

Nämnden beslutade att påbörja dessa rekryteringar:

  • universitetslektor i idisslarmedicin,
  • universitetslektor i klinisk kemi.

Nämnden beslutade att avbryta rekryteringen av en professor i veterinärmedicinsk anestesiologi.

Ladugården på Götala, foto. Fodermängden till Götalas djur kan styras exakt med hjälp av en extra id-bricka i örat. Det ger optimala förhållanden för undersökningar kring foder. Foto: Bettina Bäck.


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87