SLU-nyhet

Hör Elin Röös prata om minskad ekokonsumtion i P1:s ”Plånboken”

Publicerad: 13 april 2023
Porträttfoto av Elin Röös.

Tidigare Epok-anknutna Elin Röös intervjuades nyligen i P1:s konsumentprogram ”Plånboken” om minskningen av ekokonsumtionen i Sverige. Elin menade att det är en olycklig utveckling då eko är en pusselbit i omställningen till ett mer hållbart lantbruk, bland annat genom den betydligt mindre användningen av bekämpningsmedel och att eko ofta gynnar biologiska mångfald.

Lantbruket har svårt att hänga med i de snabba svängningar som ofta sker i samhället och i efterfrågan hos konsumenter och här behöver politiken och handeln hjälpa till för att mildra konsekvenserna menar Elin. Att fler efterfrågar billiga livsmedel nu kan i förlängningen pressa lantbruket och försvåra den hållbarhetsomställning som behöver ske.

Elin kommenterar också det faktum att efterfrågan på svenska livsmedel generellt minskar nu och att även det är problematiskt eftersom svensk produktion har flera fördelar samt att vi i Sverige måste ta ett globalt ansvar och producera livsmedel på den jordbruksmark vi har.

Lyssna på hela avsnittet på Sveriges Radios webbplats: Forskaren om att eko minskar: "Olyckligt"


Kontaktinformation