SLU-nyhet

Enkätundersökning - nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Publicerad: 05 april 2023

Projektet nationella riktlinjer för ekologisk produktion avslutas under 2023 och det kommer då att finnas en uppdaterad tolkning av den ekologiska förordningen 2018/848, men ingen som uppdaterar riktlinjerna när kommande ändringar av reglerna görs. Nu vill projektgruppen för de nationella riktlinjerna veta vad lantbrukare eller andra som arbetar inom branschen för ekologisk produktion anser om hur riktlinjera ska förvaltas framöver.

Branschens rekommendation är att Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket tar över ägarskapet av riktlinjerna som en del i det vägledningsarbete som myndigheterna ansvarar för. De anser att myndigheterna har bäst förutsättningar att – i samråd med branschen – kontinuerligt anpassa riktlinjerna till lagstiftningsförändringar vilket krävs för att kunna nå livsmedelsstrategins mål likväl som mål om förenklingar för företagen.

Du som är lantbrukare eller på annat sätt arbetar i branschen får nu gärna tycka till om detta i en enkät från Ekologiska Lantbrukarna. Enkäten är öppen till och med den 21 april. Följ länken för att komma till enkäten.

Frågor enkätundersökning nationella riktlinjer för ekologisk produktion


Kontaktinformation