SLU-nyhet

Fakulteterna har nu valt ledamöter till styrelsen

Publicerad: 09 mars 2023

Under de två sista veckorna i februari genomfördes valet av de tre forskare och lärare som ska sitta i SLU:s styrelse den kommande perioden 1 maj i år till 30 april 2026.

Nu är valet klart och rektor har fastställt resultatet. Dessa ledamöter är valda:

Ordinarie ledamöter

Universitetslektor Ishi Buffam, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Universitetslektor Göran Spong, institutionen för vilt, fisk och miljö,

Professor Lotta Berg, institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Suppleant

Universitetslektor Karin Hakelius vid institutionen för ekonomi, som blir ordinarie ledamot i styrelsen om någon av de andra avgår under mandatperioden.

Dessa personer var också valberedningens förslag. Inga övriga nomineringar hade kommit in.

Valdeltagandet var 26 procent.

Mer om styrelsen

Läs om hur SLU:s styrelse utses här 

Fakta:

Sammanlagt är det femton personer i styrelsen. Åtta ledamöter utses av regeringen, tre utses av studenterna och tre väljs av fakulteterna. Rektor är självskriven som ledamot.

I styrelsen sitter också representanter för personalorganisationerna. De har dock inte rösträtt. Utöver dessa har prorektor, universitetsdirektör, chefen för internrevisionen samt kommunikationschefen närvarorätt. 

Sittande styrelse

Här är den sittande styrselsens ledamöter