SLU-nyhet

Nu ska SLU:s styrelse åter utses

Publicerad: 02 februari 2023

Regeringen har utsett SLU:s tidigare rektorer Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg att nominera ledamöter till SLU:s styrelse. De lämnade in sitt förslag den 31 januari till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, dit SLU hör, där de föreslår ordförande och sju övriga ledamöter som ska sitta i styrelsen under perioden 1 maj i år till 30 april 2026.

Sammanlagt är det femton personer i styrelsen. Åtta ledamöter utses av regeringen, tre utses av studenterna och tre väljs av fakulteterna. Rektor är självskriven som ledamot. I styrelsen sitter också representanter för personalorganisationerna. De har dock inte rösträtt. Utöver dessa har prorektor, universitetsdirektör, chefen för internrevisionen samt kommunikationschefen närvarorätt. 

Tre ledamöter utses av lärare och forskare på SLU. De väljs av de röstberättigade på fakulteterna. I år genomförs valet under perioden 15 februari till 1 mars. Rektor fastställer sedan valresultatet.

Det är SLU:s valberedning som tar fram förslag på dessa tre representanter men de röstberättigade kan själva föreslå kandidater, så länge den som föreslås har godkänt nomineringen. Den 6 februari är sista dagen för att lämna förslag på personer utöver valberedningens kandidater. Valberedningen har nominerat Lotta Berg (VH), Ishi Buffam (LTV), Karin Hakelius (NJ) samt Göran Spong (S). Den 15 februari hålls en hearing med de nominerade. 

De kandidater som inte blir valda till ordinarie ledamöter blir suppleanter, och träder in om någon av de tre ordinarie ledamöterna skulle avgå under mandatperioden. 

SLU:s samlade studentkårer (Sluss) utser de tre studenter som ska vara ledamöter i styrelsen. Det har utvecklats en praxis som säger att det är ordförande och föregående års ordförande i Sluss samt doktorandrådets ordförande som blir ledamöter i universitetsstyrelsen. Studenternas mandatperiod skiljer sig från den övriga styrelsens.

– Vilka personer som Lisa Sennerby Forsse och Peter Högberg har föreslagit till nästa styrelse blir offentligt när regeringen har fattat sitt beslut. De kan nominera vem som helst som de tycker har lämplig kompetens och erfarenhet, säger arkivarie Patrik Spånning Westerlund. 

Relaterade sidor: