SLU-nyhet

Ekologisk försöksrapport 2022

Publicerad: 02 mars 2023
Framsida av ekologisk försöksrapport föreställande ett fält med blommande rödklöver.

Nu finns ekologisk försöksrapport 2022 tillgänglig. I rapporten samlar Hushållningssällskapets rådgivare forskning och kunskap om ekologisk odling och där finns intressanta försök och projekt från Sverige med grannländer.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om odlingsteknik, växtnäring, sorter, vallodling, skadegörare och potatis. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

  • Direktsådd i rågmellangröda – strategier mot ogräs vid reducerad jordbearbetning
  • Mellangrödan fixar kvävet
  • Ökat kväveutnyttjande från nötflytgödsel
  • Att så klöver och lusern i september
  • Sortförsök ekologisk potatis

Ekologisk försöksrapport 2022 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Ladda ner eller beställ ditt exemplar på Hushållningssällskapets webbplats: Ekologisk försöksrapport 2022


Kontaktinformation