SLU-nyhet

Senaste ULG: Kapitalavgifter och kvalitetsrapportering

Publicerad: 17 februari 2023

Vid den utökade ledningsgruppen 16:e februari informerades kapitalavgifter från NJ-fakulteten som drabbat institutionen och hur detta ska hanteras i fortsättningen.

Det gjordes även en genomgång av den kvalitetsrapport som ska inlämnas till fakulteten 20:e februari. Rapporten beskriver institutionens förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet utifrån ett särskilt ramverk.

För mer information från ULG, se presentation och minnesanteckningar på interna hemsidan.


Kontaktinformation