SLU-nyhet

Karin Gerhardt ska se över ekologiskt i SLU:s utbildningar

Publicerad: 13 februari 2023
Porträtt av Karin Gerhardt

Karin Gerhardt, forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald ska på uppdrag av Epok se över hur ekologisk produktion och konsumtion kommer med i SLU:s utbildningar i dag och efter det ge förslag på möjligheter hur eko kan representeras i framtiden.

Ett av SLU Ekologisk produktion och konsumtions uppdrag handlar om att bidra i SLU:s utbildningar och som en del i detta görs nu en kartläggning av hur ekologisk produktion och konsumtion är med i dagens undervisning. Uppdraget har gått till Karin Gerhardt från SLU Centrum för biologisk mångfald där hon bland annat forskar om hållbar matproduktion och kulturspannmål. Karin är sedan 2018 projektledare för ett av de fyra stora ekoprojekt som finansierats av Formas. Projektet syftar till att öka produktion och konsumtion av kulturspannmål i Sverige i huvudsak i ekologiska odlingssystem. Karin är förutom forskare även caféägare, bagare och utbildad mathantverkare med inriktning på bröd.

Uppdraget vid Epok kommer förutom en inventering även inkludera framtagande av förslag på möjligheter hur eko kan representeras i SLU:s utbildningar i framtiden.

Historiska sädesslag i framtidens mat

Inspelning från konferensen "Forskning för framtidens ekologiska produktion" som hölls tillsammans med Formas 1/12 2022. I ett fyraårigt projekt undersöks gamla spannmålssorter av forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk. Syftet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.