SLU-nyhet

Jordbruksverket utlyser 1,3 miljoner kronor till ettåriga tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

Publicerad: 13 februari 2023

Utlysningen för FOU-projekt syftar till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Stöd kan beviljas för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023.

Utlysningen prioriterar i första hand ansökningar om projekt som leder till att utveckla ekologisk fjäderfä- och grisproduktion. I andra hand prioriteras övriga projekt inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling.


Den här utlysningen är den sista under perioden 2021–2023 med koppling till regeringens uppdrag för att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin.

Utlysningen är öppen till och med den 23 februari och du söker elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats.


Kontaktinformation