SLU-nyhet

Sammanfattat: 2022

Publicerad: 28 februari 2023

Årsredovisningen för 2022 är nu godkänd av SLU:s styrelse.

Här finns en sammanfattning samt länk till både årsredovisningar och presentation av SLU att användas vid externa konferenser.

[...] 2022 var ett år där vår kunskap blev alltmer relevant, med debatt om livsmedelsförsörjning och strategi, skogens roll, djursjukvård, viltfrågor, fiskekvoter, norra Sveriges utveckling och mycket mer. [...] vi har fått otroligt många exempel på att alla ni medarbetare och studenter dagligen gör stora insatser för ett hållbart liv, i samverkan med externa vänner, samarbetsparter och bidrags- och uppdragsgivare”, skriver rektor Maria Knutson Wedel i förordet.

Relaterade sidor: