SLU-nyhet

Ändrad hantering av läkemedelsersättning

Publicerad: 13 november 2023

Har du utlägg för läkemedel för 2022 och 2023? Då behöver du skicka in kvitton senast 10 januari.

På grund av ett nytt centralt kollektivavtal kommer hanteringen av läkemedelsersättning att ändras från 1 januari 2024. Om du har kostnader som du vill ha ersättning för, är det viktigt att du skapar ett ärende i Primula och lämnar in kvitton senast 10 januari. Observera att det endast gäller kostnader för år 2022 och 2023. Utbetalningen av ersättningen sker i januari.

Hur läkemedelsersättningen kommer att hanteras från och med 2024 är ännu inte helt klart, men information kommer när rutinen är fastställd.

Information om ersättning för läkemedel finns på medarbetarwebben.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Personalavdelningen

Löneenheten, loner@slu.se