SLU-nyhet

Innovativa metoder för att stödja omställningen till ekologiskt jordbruk

Publicerad: 20 januari 2023
Framsidan på broschyren, personer går i en vinodling omgiven av berg.

European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) har tagit fram en broschyr som beskriver olika exempel på hur lantbrukare kan nå framgång i omställningen till ekologiskt jordbruk.

Det är framför allt tre metoder som berörs fram i broschyren: nätverkande, samarbeten genom värdekedjan samt att växla upp. I broschyren, som baseras på en workshop, finns också flertalet länkar och hänvisningar till information kring EIP-AGRIs olika aktiviteter kring ekologist jordbruk.

Nätverkande lyfts fram som en central del för att överkomma de utmaningar omställningen kan innebära. Författarna beskriver att omställningen till ekologiskt kräver omfattande förändringar både i form av det praktiska och administrativa arbetet på gården, men också i form av lantbrukarens attityd och inställning. Rådgivning, tillgång till finansiering av omställningen och utbyte av kunskap och erfarenhetsdelning är viktiga faktorer i omställningen, och faktorer som kan underlättas genom ett aktivt nätverkande. EIP-AGRI Operational Group ECOPIONET, ett nätverk för att stötta lantbrukare i Spanien, lyfts fram som inspirerande exempel.

Samarbeten genom värdekedjan beskrivs också som centralt i och med att omställningen till ekologiskt involverar hela kedjan. För att kunna ställa om behöver lantbrukaren inte bara förstå de praktiska aspekterna av att driva ett ekologiskt lantbruk, utan även certifieringsprocesser för produktion, förädling och marknadsföring. Processen för att ställa om kan ta tid och det lyfts fram som centralt att lantbrukare arbetar fram en affärsplan för omställningen. Det föreslås också att lantbrukaren involverar kunderna för att på så sätt öka möjligheten att upptäcka innovativa metoder som svar på utmaningar med omställningen. Ett franskt kooperativ, French farm cooperative D’Aucy, lyfts fram som ett inspirerande exempel.

Att växla upp är det tredje området som berörs. Så kallade biodistrikt lyfts fram som en möjlighet att integrera flera olika aktörer i utvecklingen mot mer hållbara områden. Med aktörer menas här, förutom lantbrukaren, offentliga organisationer och myndigheter, medborgare och turistföretag. Genom denna typ av samarbete kan den ekologiska gården länkas samman med andra lokala aktiviteter vilket kan förbättra marknadsföringen och därmed försäljningen. Chianti biodistrikt i Italien lyfts fram som ett inspirerande exempel, där mer än 50 procent av de lokala vingårdarna ställde om till ekologiskt tack vare ett partnerskap mellan odlare, experter, medborgare, rådgivare och offentliga aktörer.

Maria Tunberg


Kontaktinformation