SLU-nyhet

Filmfestival för miljöåtgärder i lantbruket samlade hundratals

Publicerad: 27 januari 2023
vetefält

Kan kortfilmer få lantbrukare att lättare ta till sig kunskap om åtgärder som gynnar miljö och produktion? Det tror flera organisationer verksamma i lantbruks- och miljösektorn som det senaste året tagit fram en rad inspirerande filmer, däribland SLU. Filmerna visades i samband med Lantbrukets filmfestival – årets mest jordnära event.

Över hela Sverige pågår projekt som på olika sätt försöker öka hållbarheten och resurseffektiviteten i lantbruket. För att lyfta det arbete som bedrivs har flera kortfilmer producerats under året som gått.

Filmerna visades under Lantbrukets filmfestival den 25:e januari som samlade en nyfiken publik på drygt 400 personer för att ta del av kunskap och inspirerande exempel som kan bidra till att förbättra miljöarbetet på gårdarna. En expertpanel bestående av forskare, sakkunniga och lantbrukare diskuterade miljöåtgärderna i filmerna och besvarade publikens frågor.

-Vi hade bra blandning av filmer för att visa på bredden av åtgärder som lantbruket kan ta till nu eller i framtiden, exempelvis anläggning av våtmarker och fosforfickor, men också användning av stallgödsel istället för mineralgödsel, berättar Mats Johansson, projektledare på WWF.

Många enkla åtgärder kan ge stor effekt

Helena Aronsson, forskare vid SLU och institutionen för mark och miljö, var en av experterna i filmfestivalens panel. Under diskussionerna lyfte hon vikten av åtgärder för att skydda vattenmiljön.

-Filmerna tar upp enkla och viktiga saker man kan göra som hästhållare eller lantbrukare för att minska risken för övergödning, och alla åtgärder är viktiga. Som filmen om hästhållning visar så handlar det bland annat om att skapa en skyddszon mot vattendrag, minska foderspill och gödsel i rasthagar och att minska vattenflödena från stalltak, säger Helena Aronsson.

Miljö och produktion går hand i hand, var ett av ledorden under filmfestivalen. Om man ökar miljönyttan i lantbruket så är chansen stor att man gynnar även produktionen och på så sätt ekonomin på gården. Och många små åtgärder kan i slutändan ge stor effekt, poängterade festivalens expertpanel.

Flera möjligheter för framtidens lantbruk

Det är tydligt att lantbruket är inne i ett skifte där miljöhänsyn och produktion följs åt. Under festivalen lyftes flera frågor om framtidens lantbruk och vad vi kan vänta oss inom de kommande åren. Det verkar som att odling av mellangrödor, anläggning av biogasanläggningar och stallgödsel kommer bli allt vanligare inslag på svenska gårdar.

-Om tio år kommer alla arbeta med mellangrödor på ett eller annat sätt, utmaningen är hur man kan optimera utdelningen som grödorna ger och skapa goda förutsättningar för att det ska ske, konstaterar Fredrik Andersson, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och en av deltagarna i expertpanelen.

Förhoppningen är att lantbrukets filmfestival kommer tillbaka framöver med nya filmer och intressanta diskussioner, men det återstår att se om det blir ett årligt event eller något som arrangeras mer sällan. Däremot är det tydligt att det var ett uppskattat event som lyste upp tillvaron under årets mörkaste tid.

-Lantbrukets filmfestival är ett bra och viktigt initiativ, en typ av exposé av vad som görs runt om i landet för att förbättra miljöhänsynen i lantbruket, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot för stiftelsen BalticWaters2030.

Se alla filmer på projektet Baltic Stewardships hemsida.

Fakta:

Lantbrukets filmfestival arrangerades 25 januari 2023 i hopp om att inspirera lantbrukare att utföra olika miljö- och vattenåtgärder på sina egna gårdar. Bakom initiativet stod WWF, LRF, Greppa Näringen, Jordbruksverket, SLU, BalticWaters2030 och LIFE IP Rich Waters.


Kontaktinformation