SLU-nyhet

”Afrikas unga - en drivkraft för hållbart skogsbruk”

Publicerad: 19 januari 2023

Anders Roos berättar om den stora andelen unga på den afrikanska kontinenten och hur de är rustade att möta de stora klimatförändringar som redan finns och som kommer på Skogen Debatt.

”Det är tydligt att de unga är redo att ta denna utmaning, självklart för att detta är deras enda alternativ. Men de är dessutom i allmänhet insatta i miljöproblemen och om klimatförändringarna som de nu upplever i sin närmiljö. Vidare har de har en stark vilja och förutsättningar att vända utvecklingen, vilket bland annat framgår av The African Youth Survey Report, 2022.”

Han berättar även om projektet AfricanYouth4Forests där de skapade dialog mellan unga och skogsforskare. ”Projektet vill uppmuntra unga att känna stolthet över kontinentens skogsresurs och utveckla en hållbar bioekonomi – och framför allt lyssna på ungdomarnas åsikter och visioner. Under en workshop i november 2022 med kenyanska unga aktivister och entreprenörer i Voi beskrevs flera ungdomsinitiativ för skogsbevarande, utbildning i miljöfrågor, och utveckling av hållbara näringar.” 

Läs hela artikeln "Afrikas unga - en drivkraft för hållbart skogsbruk" på Skogen Debatt, publicerad 17 januari 2023.

Mer om AfricanYouth4Forests på the East African “Experts urge African youth to seek jobs in the forestry sector” publicerad 15 november 2022


Kontaktinformation

Anders Roos
Professor vid Institutionen för skogsekonomi

Telefon: +4618671564, +46739840705
E-post: anders.roos@slu.se