SLU-nyhet

Antalet studenter ökar!

Publicerad: 28 september 2022

Ola Lindroos kommenterar höstterminens siffror.

Läsåret har börjat, och vi ser ett ökat intresse för våra utbildningar. Antalet studenter som börjat på våra nya kandidatprogram är i år nästan dubbelt så många som det var på jägmästarprogrammet. För övriga program har vi samma, eller till och med fler, registrerade studenter jämfört med fjolårets siffror.

Detta är ett mycket bra utfall, eftersom antalet studenter i år minskat med 10-15% på SLU och på andra lärosäten.

Relaterade sidor: