SLU-nyhet

Maria Engedahl slutar på SLU

Publicerad: 23 september 2022

Universitetsdjursjukhusdirektören tackar för en rolig och utmanande tid.

– Jag är stolt över allt arbete och den utveckling vi har genomfört vid universitetsdjursjukhuset, UDS. Mitt uppdrag har varit komplext och utmanande, men alltid känts väldigt meningsfullt. Det alla medarbetare på UDS har presterat under de senaste två åren måste beskrivas med ordet heroiskt. Stort tack för alla roliga stunder och allt stöd jag fått! Nu vänder jag blickarna utanför SLU och ser fram emot ett nytt kapitel i mitt liv, säger Maria.

Vad det nya kapitlet bär med sig är ännu inte klart.

– Marias insats har varit helt avgörande för att djursjukhuset skulle klara sitt uppdrag genom pandemin och dessutom samtidigt genomföra ett nödvändigt och omfattande byte av journalsystem, säger rektor Maria Knutson Wedel. Maria Engedahl har också genomfört många av de åtgärder som tidigare utredningar pekat på och sett till att verkställa Tillsammansprojektet ihop med VH-fakulteten. Detta har gett en bra grund för det arbete som nu påbörjas för att undersöka en integration av de kliniska verksamheterna på SLU.

 Maria Engedahls anställning vid SLU slutade den 15 september.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marianne Grauers, t.f. universitetsdjursjukhusdirektör, SLU
marianne.grauers@slu.se, +46 70 632 18 20