SLU-nyhet

Fler pollinatörer och färre skadegörare med blomsterremsor

Publicerad: 12 september 2022
Ett bi sitter på vita blommor. Foto.
Slöjsilja lockar till sig pollinatörer. Foto: Maria Viketoft.

Kan blomsterremsor användas för att få bukt med skadeinsekter i fruktodlingar, på fält och i växthus? Maria Viketoft arbetar i olika projekt där hon undersöker hur blomsterremsor påverkar insektslivet både under och ovan jord. Nu ska hon med hjälp av klisterkort mäta den faktiska nyttan av blomsterremsor.

Maria Viketoft har pratat med tidningen Viola och rekommenderar odlare som vill anlägga en blomsterremsa att fundera över vilken effekt som önskas och att sedan välja arter utifrån det.

– Vill odlaren gynna pollinatörer, främja naturliga fiender eller kanske både och? Olika växtarter har olika effekt och det är bra att känna till dem. Det är också viktigt att bearbeta

marken innan sådd och välja någon art som gror fort så att ogräsrisken minskar. Många väljer till exempel honungsört i blandningen för att den växer snabbt och lockar till sig insekter, berättar Maria.

Blomsterremsor vid jordgubbsodlingar

Just nu planerar Maria ett projekt med blomsterremsor som ska anläggas i anslutning till skånska jordgubbodlingar för att se vilken effekt de har på pollinatörer och nyttoinsekter. Fröblandningen är klar och består av tio arter från olika växtfamiljer.

– Vi kommer att sätta upp klisterkort med skadegörare och se hur många som blir uppätna på ett dygn. Då får vi en indikation på om blommorna lockat nyttoinsekter till odlingen eller inte. Fältförsöket förväntas vara klart i slutet av nästa sommar.

Populärt bland odlare

Blomsterremsor är populära bland odlare. I en undersökning utförd av forskningsinstitutet Agroscope anger 77 % av odlare, som de senaste fem åren anlagt blomsterremsor, att de var nöjda med blomsterremsorna och gärna skulle anlägga en blomsterremsa igen.

Läs mer i  Tidningen Viola


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida