SLU-nyhet

Utbildning av projektekonomer och beslutsstöd i PLUS

Publicerad: 15 augusti 2022

Med Hypergene/ PLUS fullt implementerat har SLU ett systemstöd för institutioners ekonomer, projektledare och ledning i deras arbete med planering och uppföljning av forskningsprojekt och verksamhet.

Det innebär att vi har ett systemstöd för SLU:s institutioners ekonomer, projektledare och ledning i deras arbete med planering och uppföljning av forskningsprojekt, från kalkyl för ansökan, projektbudget och uppföljning och rapportering till finansiär över projektets hela livslängd. PLUS ger också chefer stöd för uppföljning av resultat och personal.

Utbildningar för medarbetare i olika tjänstekategorier sker under hösten.
Projektekonomer, beslutstöd, forskare och ledare/chefer.

I augusti/september genomförs utbildning av projektekonomer och beslutstöd i funktionen för projektplanering och uppföljning av fleråriga forskningsprojekt. Kursen består totalt av två halvdagspass (pass 1 och pass 2). Varje pass är planerat till 3 timmar.

Anmälan via länkar:

Umeå: 16-17/8 
Alnarp: 25-26/8
Uppsala 18/8 - 21/9

 

Välkomna önskar projektgruppen PLUS

Relaterade sidor:


Kontaktinformation