SLU-nyhet

Ny utbildningsdatabas

Publicerad: 14 juni 2022

Den 1 juni byter SLU utbildningsdatabas från Slukurs till Ladoks nyutvecklade funktionalitet för utbildningsinformation. Samtidigt sker förändringar i systemen Slunik och Evald då viss funktionalitet flyttar in i Ladok och behörighetshanteringen förändras.

Ladok är ett nationellt system för studieadministration och SLU använder sedan tidigare Ladok för bland annat studiedokumentation. Under 2021/2022 har ett projekt pågått på avdelningen för lärande och digitalisering för att förbereda för systembytet.

Med den nya funktionen för utbildningsinformation kommer verksamheten att kunna lägga in informationen i det system som utgör källan till informationen, vilket medför mindre risk för fel vid överföringar till andra studieadministrativa system. I samband med övergången försätts Slukurs i läsläge.

Förändringar efter övergången

  • Kurser och kurstillfällen skapas i Ladok istället för i Slukurs.
  • Program och programtillfällen skapas i Ladok.
  • Struktur/ramschema läggs in i Ladok och visas på programsidor (funktionaliteten lanseras på programsidorna hösten 2022).
  • Uppdragsutbildning läggs in i Ladok under rätt studieordning.
  • Kurspaket läggs in i Ladok. En mer detaljerad funktion än det som fanns i Slukurs.
  • Funktionalitet för att skapa litteraturlista och kursteam flyttas över till Ladok från Slunik (visas på kurssidor).
  • Slunik och Evald får ny behörighetshantering.
  • Kurssök och kurssidor på webben börjar hämta sin information från Ladok i stället för Slukurs.

Läs mer om förändringarna

Läs mer om Ladok