SLU-nyhet

Naturvägledaren 2/2022: Utvärdering och besökarstudier

Publicerad: 20 juni 2022
Dialog med besökare vid Gamla Uppsala högar

Detta nummer av Naturvägledaren ägnar vi åt konsten att utvärdera naturvägledning. Genom utvärdering kan du som naturvägledare lära dig mer om dina deltagare, få hjälp att reflektera över och utveckla dina metoder och vägval och inte minst, utvecklas i din yrkesroll. Välkommen att läsa om process- och resultatutvärdering, om att ”mäta” naturkontakt, metoden tankelistning, att observera besökare och mycket mer.

Ta del av innehållet i Naturvägledaren här:

2022.2 Utvärdering och besökarstudier


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv