SLU-nyhet

Hallon - ett slagfält mellan flugor, jäst och svampar

Publicerad: 23 maj 2022
Ett hallon växer på en hallonbuske. Foto.

En fruktfluga och en jästart kan arbeta tillsammans för att bekämpa en mögelsvamp som växer på hallon. Svampen hotar insektens larver. Om det berättar Paul Becher och kollegor i en ny artikel.

Fruktflugor och jästsvampar lever i nära varandra. Larver av den invasiva fruktflugan Drosophila suzukii livnär sig på bär och frukt. Den vanliga jästarten Hanseniaspora uvarum finns ofta i hallon som är angripna av D. suzukii. Kan interaktionen mellan flugan och jästen vara till nytta för båda parterna? 

– Jäst är beroende av djur för att spridas och avger flyktiga ämnen. Vissa av de här ämnena luktar gott och djur lockas och sprider jästen. I vår artikel visar vi att doften av H. uvarum lockar D. suzukii-honor till att lägga ägg. Sedan blir jästen mat till larverna, säger Paul Becher.

Närbild på fruktflugor med röda ögon som sitter på ett substrat med vita prickar. Foto.
Den invasivafruktflugan Drosophila suzukii har med sig jäst när den angriper mjuk frukt som till exempel hallon. Här befinner sig fruktflugorna i labbmiljö tillsammans med jäst. Foto: Paul Becher.

– Vi testade hypotesen att jästdoftämnen är tydliga signaler som berättar om näringskvalitet. Jäst är tillräcklig näring för att stödja utvecklingen av larver. Flugor och larver skiljer också mellan jästsvampar och reagerar specifikt på H. uvarum, som är en väldigt bra näringskälla. Dessutom producerar andra jästsvampar som bagerijästen Saccharomyces cerevisiae etanol i koncentrationer som är giftiga för larverna, men det gör inte H. uvarum, berättar Paul.

Mögelsvamp har en negativ inverkan på fluglarver

På mogna hallon konkurrerar mögelsvampen Botrytis cinerea ut andra mikrober, och har en negativ inverkan på larvers överlevnad. Mögelsvampens doftämnen har en avskräckande effekt på larver och flugor.

Jästsvampar, som H. uvarum, har svampdödande egenskaper. Men H. uvarum växer bara ur B. cinerea-mögel när D. suzukii-larver finns på plats. Att larverna äter av bäret skapar förutsättningar som underlättar jästens spridning och det gynnar larverna, dels genom att erbjuda föda och dels genom att skydda mot skadesvampar.

– Genom att modifiera ytan på hallonet uppstår en ömsesidig växelverkan mellan den här invasiva fruktflugan och jästen, avslutar Paul.


Kontaktinformation

Paul.Becher@slu.se, 040-41 53 05