SLU-nyhet

Nu är en förupplaga av Ekologisk försöksrapport 2022 ute

Publicerad: 19 december 2022
Grönt vårkorn med blå himmel bakom.

Hushållningssällskapets rådgivare är mitt uppe i produktionen av Ekologisk försöksrapport 2022. I den kommer det att finnas intressanta försöksresultat kopplade till ekologisk odling men redan nu släpps en förupplaga där rådgivarna har sammanställt de senaste sortförsöksresultaten. Hushållningssällskapet vill att resultaten ska finnas tillgängliga nu när det är tid för utsädesbeställningar inför våren.

Sortvalet är viktigt, precis som för konventionell odling. Olika sorter passar olika bra i olika områden och är förädlade för olika egenskaper. Genom att läsa sortförsöken kan olika sorter jämföras och det blir lättare att välja en sort som passar den aktuella gårdens förutsättningar. Ofta värderas olika egenskaper olika högt inom ekologisk odling kontra konventionell odling och det är därför vissa sorter bara odlas konventionellt och andra sorter bara ekologiskt.

Hela rapporten kommer att vara klar i mitten av februari 2023.


Kontaktinformation