SLU-nyhet

Seminarieserie om skogens värden

Publicerad: 15 december 2022

1 december startade Mittuniversitet en seminarieserie om skogens värden. På varje seminarie medverkar forskare från SLU och från Future Forests tre organisationer; SLU, Skogforsk och Umeå universitet.

Seminarierna anordnas vid följande datum:

1 december - Skogens roll i klimatarbetet

12 januari – Biologisk mångfald

9 februari - Skogsskötsel i framtiden

2 mars – Nya bioekonomin

30 mars – Skogens många värden

27 april - Styrmedel i den svenska skogen

På det första seminariet deltog Gustaf Egnell, docent vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

– Det är viktigt att förstå att åtgärder i den svenska skogen för att nå våra nationella utsläppsmål även kommer att påverka material och energimarknader utanför Sverige då vi står för en betydande andel av skogsproduktexporten, säger Gustaf Egnell.

Relaterade sidor: