SLU-nyhet

Nyheter från VH:s fakultetsnämnd den 14 december

Publicerad: 09 december 2022

Det var många rekryteringsärenden på fakultetsnämndens möte den 14 december. Mötet innehöll även information om de många projekt som pågår på fakulteten.

Ekonomin 2023

Fakultetsekonom Inger Alderborn informerade om VH-fakultetens budget för 2023. Budgeten ligger på minus 8,5 mnkr. Underskottet härrör dels från osäkerhet gällande utökningens påverkan på grundutbildningen, och ökade lokalkostnader på grund av högre elpris samt medvetna satsningar på att använda överskottskapital till forskning. Här märks bland annat nya satsningar på två postdoktorer, två doktorander, fyra gästprofessorer samt institutionernas finansiering av fjärde doktorandåret.

Genom erhållna fundraisingmedel har även en stor satsning på fem doktorander, med inriktning på sjukdomar som kan drabba hund och människa, kunnat göras från Birgitta Carlssons fond och en stor gemensam rekryteringsannons för dessa är på väg ut.  

Rekryteringar

Under förutsättning att rektor godkänner beslutade nämnden att påbörja dessa rekryteringar:

  • professor i veterinärmedicinsk immunologi,
  • professor i tillämpad etologi,
  • professor i veterinärmedicinsk bakteriologi,
  • professor i veterinär folkhälsovetenskap med inriktning livsmedelssäkerhet.

Nämnden beslutade att påbörja dessa rekryteringar:

  • universitetslektor i hästmedicin,
  • universitetslektor i veterinärmedicinsk patologi,
  • biträdande universitetslektor i djuromvårdnad vid anestesiologi och intensivvård.

Nämnden beslutade att avbryta följande rekryteringar:

  • professor i veterinärmedicinsk patologi,
  • universitetslektor i husdjurens anatomi och histologi.

Ny professor på VH

Rektor har beslutat att befordra Nils Fall på institutionen för kliniska vetenskaper till professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi. 

Uppdatering om Intergrationsprojektet

Marianne Grauers, Anders Bjurstam och Rauni Niskanen informerade nämnden om läget i Integrationsprojektet UDS–VH.

Information om Utökningsprojektet

Anders Bjurstam och Johanna Penell informerade om det senaste i Utökningsprojektet. Johanna Penell informerade också om den veterinärutredning som regeringen låtit göra och som nu är klar.

VH:s organisation 2024

Rauni Niskanen och Dirk-Jan de Koning informerade om processen om VH:s organisation 2024.

Remisshanteringen

Lena Lidfors informerade om hur remisshanteringen går till och hur flödet av remisser ser ut på VH.

Ny ledamot i Fun

Fakultetsnämnden beslutade att utse Cecilia Ley på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap till ordinarie ledamot i VH:s nämnd för utbildning på forskarnivå (Fun) från och med 1 januari 2023 och tills vidare dock längst till och med 31 mars 2025. Cecilia Ley ersätter den tidigare ledamoten Johan Lundqvist som avsagt sig sin plats.


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87