SLU-nyhet

Landsbygdsministern på SLU

Publicerad: 16 december 2022
Landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto Erika Troeng

I ett vintrig, kallt och soligt Ultuna träffade landsbygdsminister Peter Kullgren och deltagare från Regeringskansliet SLU:s ledning samt några av våra forskare.

Ministerdelegationen togs emot av styrelseordförande Rolf Brennerfelt, rektor Maria Knutson Wedel, prorektor Pär Forslund, vicerektor Anna Lundhagen, vicerektor Ylva Hillbur, bitr. universitetsdirektör Anna-Karin Olofsdotter samt ordförande och vice ordförande för SLU:s samlade studentkårer Ida Segesten och Lotta Höglund.

Besöket innebar en introduktion till SLU och den mångskiftande verksamheten. Framtidens fossiloberoende livsmedelsproduktionssystem som klarar klimatförändringar och gynnar biologisk mångfald var ett ämne som diskuterades liksom Riksskogstaxeringen, som har 100-årsjubileum 2023.

- Det är alltid roligt med besök och att visa upp vårt fina campus, och hur vi jobbar mot både samhällets behov och våra egna strategiska mål. Vi fick också många intressanta frågor från delegationen, säger rektor Maria Knutson Wedel

Besöket inkluderade en promenad genom campusområdet med ett besök på Ekologicentrum innan delegationen fortsatte till SVA. På vägen dit visades ängarna där Uppsala kommun planerar byggnationer. Information om byggnationerna gavs av projektchef, Johan Lindersson, fastighetsavdelningen.

Medverkande forskare var professor Riccardo Bommarco, institutionen för ekologi, professor Sigrid Agenäs, institutionen för husdjurens utfodring och vård, professor Helena Hansson, institutionen för ekonomi, professor Björn Vinnerås och forskare Cecilia Lalander, institutionen för energi och teknik, samt föreståndaren för Riksskogstaxeringen Cornelia Roberge.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren och SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfeldt. Foto Erika Troeng

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel tillsamman med landsbygdsminister Peter Kullgren och SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfeldt  Foto Erika Troeng

Relaterade sidor: