SLU-nyhet

Med fokus på den cirkulära bioekonomin

Publicerad: 20 december 2022

Studieresan till Danmark ger insikter och lärdomar om hur man kan arbeta med biogasproduktion och växtproteinfabriker.

Den 17 och 18 november reste ett drygt 20-tal intresserade deltagare från akademin, biogasföretag och lantbruket tll Danmark och besökte först Nature Energy, ett mycket expansivt danskt biogasföretag med huvudkontor i Odense. Efter en intressant presentation om företagets utvecklingsresa och framtidsplaner besöktes biogaslabbet och Midtfyns biogasanläggning.

Nästa dag gästades Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum. Här forskas kring biomassa för energi och bioraffinaderi, exempelvis vall. Första stoppet var demonstrations-bioraffinaderiet och därefter universitetets biogasanläggning. Dagen avslutades med ett tankeväckande seminarium med professor Uffe Jörgensen som även leder centret för cirkulär bioekonomi.

Studieresan arrangerades i samarbete mellan SLU Alnarp, SLU Partnerskap Alnarp och Biogas Syd, Skånes Kommuner. Resan har varit en aktivitet inom projekten Green2Feed (Energimyndighetens BIO+) och Vall på slätten (SLF).

Läs reseberättelsen och ta del av presentationer på Biogas Syds webbplats.

Se även Lantbrukets restprodukter som biogassubstrat - presentationerna från seminariet 6 dec i Alnarp - Biogas Syd

Mer om projektet Vall på slätten

Relaterade sidor:


Kontaktinformation