SLU-nyhet

Fakta om mellangrödor

Publicerad: 20 december 2022

Inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp har flera forskningsprojekt och aktiviteter om mellangrödor genomförts de senaste åren.

Mellangrödor är ett viktigt verktyg för att gynna en ökad produktion av livsmedel till en växande befolkning. Mellangrödorna ökar kolinlagringen i marken, bidrar till en bättre kvävehushållning och ökar markens bördighet. Vidare kan de bidra till en minskning av växthusgasproblematiken om de skördas som råvara t.ex. för biogasproduktion.

Flera av projekten har handlat om att hitta rätt mellangröda för sydsvenska växtföljder med bland annat spannmål, raps, sockerbetor och potatis. I detta sammanhang har honungsört föreslagits som en ”ny” mellangröda, bland annat i växtföljder med raps för att minska risken för klumprotsjuka. Projekten har genomförts i samverkan mellan SLU och flera partners bland annat The Absolut Company, Nordic Sugar AB, Jordbruksverket, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne och Potatisodlarna.

Absolut Odlingskoncept har tagit fram en informativ film med ”Fakta om mellangrödor”. Se den på Youtube.

 

Relaterade sidor: