SLU-nyhet

Special issue om 30 år av ekologiskt regelverk i USA (Organic Foods Production Act 1990)

Publicerad: 19 december 2022

I den vetenskapliga tidskriften Renewable Agriculture and Food Systems finns i volym 37, nummer 6, från 2022 en samling artiklar som på olika sätt belyser hur den ekologiska sektorn utvecklats sedan Organic Foods Production Act antogs 1990. De sju artiklarna hanterar ämnen som mjölkproduktion och den ekologiska mjölksektorn, handelsfrågor, pionjärer inom forskningen om ekologiskt lantbruk, prissättning av ekologiska produkter, regelverksfrågor och omställning till ekologisk produktion bland lantbrukare.

I den korta artikeln som introducerar specialnumret poängterar författarna att marknaden för ekologiska produkter har vuxit sedan 1990, men att det finns en rad olika utmaningar för den ekologiska sektorn som behöver hanteras. Det är till exempel att det nationella regelverket tar lång tid att justera eller ändra, att det är svårt att harmonisera de amerikanska reglerna för ekologisk produktion med andra regelverk (som EU:s regelverk exempelvis), att priser upplevs som höga bland konsumenter, och att det finns kulturella och sociala hinder för lantbrukare att ställa om till ekologisk produktion – även om lönsamheten generellt sett är bättre för ekologiska gårdar än konventionella.

Bland slutsatserna i de olika artiklarna som ingår i specialnumret kan nämnas att när det gäller omställning av gårdar till ekologisk produktion är värderingarna som lantbrukaren har viktiga för en framgångsrik och uthållig omställning. Lantbrukare som avbryter en omställning nämner arbetskostnader och otillräcklig tillgång till förädlingsanläggningar som skäl för detta.

Rebecka Milestad