SLU-nyhet

COP15 i Montreal: ”Vi har höjt ambitionsnivån”

Publicerad: 07 december 2022
Stor konferenshall full med människor som är vända mot ett podium. Foto.

Idag den 7 december startar COP15, FN:s toppmöte för biologisk mångfald, som hålls i Montreal i Kanada. Världens länder har samlats för att enas om ett sätt att skydda växt- och djurliv globalt.

- Vi har en hög ambitionsnivå i EU. Vi vet om att vi misslyckades förra gången vi satte mål. Så vi har höjt ambitionsnivån när det gäller vad vi vill åstadkomma.

Det säger Torbjörn Ebenhard, föreståndare och forskningsledare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, som ingår i den svenska förhandlingsdelegationen och även förhandlare för EU. Han intervjuas i Sveriges Radios P1 Morgon den 7 december.

Men vi måste bli bättre på att genomföra det vi säger att vi ska göra, och komma till roten av det onda nu, menar Torbjörn Ebenhard i inslaget i P1 morgon:

- Det kommer inte att räcka med den här typen av naturvårdsinriktade åtgärder, utan vi måste nu angripa de bakomliggande drivkrafterna som gör att vi fortfarande utarmar biologisk mångfald.

Han menar här de indirekta drivkrafterna som handlar om en ohållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster.  

Lyssna på hela inslaget här (länk till Sveriges Radio):

Djur- och växtliv i fokus när COP15 drar igång i Kanada - P1 Morgon | Sveriges Radio

Bakgrund COP15:

De globala målen för bevarandet av biologisk mångfald (kallade Aichi-målen, efter den plats i Japan där de antogs 2010) är på väg att omförhandlas, då deras giltighetstid gick ut 2020. Processen med att ta fram ett nytt ramverk för att sätta nya mål som världens länder kan enas om har blivit kraftigt försenad på grund av corona-pandemin.

Förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) har redan varit igång länge, och COP15-mötet har undan för undan flyttats framåt i tiden. Mötet hålls i två delar, den första hölls i oktober 2021 virtuellt från Kunming i Kina. Den senare delen hålls nu i december 2022 i Kanada, och det är där de bindande besluten kommer fattas om ett nytt ramverk med nya globala mål för biologisk mångfald.

Läs även:

COP15: Avsiktsförklaring antagen i Kunming | Externwebben (slu.se) (Intervju med Torbjörn Ebenhard 13 oktober 2021, SLU:s webbsida)

Förhandlingarna om nya mål för biologisk mångfald: ”Mycket står på spel” | Externwebben (slu.se) (Intervju med Torbjörn Ebenhard 23 augusti 2021, SLU:s webbsida).

Läs mer om tillståndet för biologisk mångfald i världen, och drivkrafterna bakom förlusten i IPBES rapport från 2019:

IPBES global assessment 2019

I maj 2019 presenterade IPBES den första övergripande rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster: The global assessment of biodiversity and ecosystem services. 132 länder står bakom den och dess slutsatser. Rapporten är resultatet av den första mellanstatliga globala analysen som gjorts, och den pekar på att grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden med ökad förlust av biologisk mångfald.

Rapporten är resultatet av tre års arbete, med över 400 experter engagerade som skribenter, och två remissomgångar då synpunkter har lämnats av IPBES medlemmar, observatörer och andra experter. Själva rapporten är på ca 1800 sidor. Den 40-sidiga Sammanfattning för beslutsfattare har förhandlats mellan alla medlemsländer under det årliga plenarmötet i april-maj 2019.

Läs Summary for Policymakers här (länk till IPBES:s webbsida).

 

 


Kontaktinformation