SLU-nyhet

Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2022 – skog, lantbruk och trädgård

Publicerad: 02 november 2022
Logotyp för nationella växtskyddskonferensen. Illustration

EU-strategier för jord- och skogsbruk, hållbara produktionssystem, nya skadegörare, sjukdomar och ogräs, men också nya bekämpningsmetoder. Det är några av de ämnen som kommer att diskuteras när SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket ordnar en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 9–10 november.

Vid konferensen samlas forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för de gröna näringarna i Sverige. Det övergripande temat är ”Hur når vi ett hållbart växtskydd?”

Det har nu gått fyra år sedan SLU och Jordbruksverket arrangerade den andra Nationella växtskyddskonferensen. Egentligen skulle nästa konferens ha ägt rum 2021, men på grund av pandemin blev det inte så.

Den här gången arrangeras konferensen tillsammans med både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Nytt för i år är också att de flesta sessioner inleds av en internationell talare. Merparten av de övriga föredragen hålls dock på svenska.

– Journalister är hjärtligt välkomna att bevaka konferensen eller intervjua experter inom olika områden, säger Björn Andersson, fältpatolog och en av SLU-forskarna i organisationskommittén.

Årets temaområden är:

  • Strategi och policy
  • Skog: Aktuella utmaningar inom  skogsskadeområdet  
  • Lantbruk: Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs
  • Trädgård: Aktuella utmaningar inom växtskydd och ogräs
  • Kemisk och integrerad bekämpning 
  • Skogsträds- och växtförädling
  • Biologisk bekämpning
  • Beslutssystem, övervakning och digitalisering
  • Hållbara produktionssystem – lösningar och möjligheter

Programmet i korthet

Onsdag 9 november
Konferensen inleds med ett gemensamt pass om strategi- och policyfrågor på förmiddagen med särskilt inbjudna gästföreläsare. Moderator är Lennart Wikström. Under resten av dagen följer en posterutställning samt parallella seminarieblock inom tre temaområden.

Torsdag 10 november
Den andra dagen innehåller seminarieblock inom ytterligare tre temaområden, ytterligare en posterutställning och avslutas med ett gemensamt pass och deltagaraktivitet kring hållbara produktionssystem.

Mer om konferensen

Tid: Onsdag 9 november–torsdag 10 november 2022
Plats: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala (Ultuna)
Program etc.: https://www.slu.se/vaxtskydd22

För journalister

Journalister som vill anmäla sig, har frågor rörande konferensens innehåll eller önskemål om intervjuer kan kontakta:

Björn Andersson, fältpatolog
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Sveriges lantbruksuniversitet
bjorn.le.andersson@slu.se, 018-671617

Frågor om anmälan kan även besvaras av Katja Fedrowitz vid SLU:s institution för ekologi, 018-672196, katja.fedrowitz@slu.se.

Bakgrundsmaterial

Korta sammanfattningar (”abstracts”) av konferensföreläsningarna finns i en programbok (pdf)

SLU Nätverk växtskydd

SLU Skogsskadecentrum

Relaterade sidor:


Kontaktinformation