SLU-nyhet

Ny rapport från Mistra om vallfoder till gris

Publicerad: 18 november 2022
Bild av rapportens framsida med grisar som äter vallfoder ur en foderhäck.

Det är möjligt att minska klimatavtrycket från griskött genom att byta ut en del av grisarnas traditionella foder mot vallfoder.

Syftet med den här studien var att uppskatta klimateffekten ur ett livscykelperspektiv av att introducera gräs-klövervall som ingrediens i foder till grisar i konventionell svensk grisproduktion. Resultaten visar att klimatavtrycket för ett kg konventionellt griskött kan minskas med cirka 13 procent genom att en del av grisarnas foder byts ut mot vallfoder.

 

Mistra Food Futures Report #11. Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv. Elin Röös, Stanley Zira, Eva Salomon, Magdalena Åkerfeldt (2022).

 

Läs rapporten 


Kontaktinformation